Snabb access från var som helst inom er organisation. Enkel registrering med omedelbar överblick på var objekten är placerade. Detta är bara några av de funktioner som Konstdatabas.se har att erbjuda. Växla mellan olika kategorier för att få detaljerad information om objektet. Vem är konstnären, vilken teknik användes, renoveringsbehov, föremålets placering. När är det senast inventerat. Editera direkt i listan, skapa rapporter och inventeringsunderlag. Visa på skärmen eller skriv ut.
 
Problemområde
Många som hanterar objekt (konst eller föremål) utspridda i olika byggnader, våningar eller lokaler, har ibland stött på problemet att hålla ordning på alla föremål. Ofta saknas ett bra system för att hålla reda på var alla objekt är placerade samt att hålla informationen uppdaterad. Det kan ibland röra sig om flera tusen föremål som betingar höga ekonomiska värden. I bästa fall kan information finnas registrerat i t ex pärmar eller Exceldokument och möjligheten att inventera innehavet blir i princip omöjligt.
Lösning med ett användarvänligt gränssnitt
Konstdatabas.se är ett webbaserat verktyg för att organisera och söka efter objekt baserat på konstnär, teknik, placering eller fritext. Med ett lättnavigerat fliksystem blir överblicken tydlig och man kan snabbt skapa rapporter, med t ex totalvärdet i en hel byggnad eller för en viss placering. För att hålla informationen uppdaterad finns hjälpmedel för att inventera objekt och enkelt uppdatera förändringar. Kopplade sökurval ger direkt information om alla föremål gjorda av en viss konstnär, objektets placering, använd teknik m m. Placeringshirarkin är enkel och snabb att bygga upp, med obegränsat antal nivåer.
Utan begränsningar
Administratören bygger strukturen för databasen och lägger upp hierarkin för objektplacering (t ex byggnader/våningsplan/lokaler). Sedan registreras konstnärer och alla förekommande arbetstekniker.
I nästa steg registreras själva objekten som kopplas ihop med objektinformation, konstnär, val av teknik, placering, ekonomiska värde, gåva, om renoveringsbehov finns, samt lämpliga sökord för objektet.
• Extremt kraftfullt men lättanvänt gränssnitt
• Flexibelt system som kan skräddarsys efter egna behov
• Enkel registrering med snabb bilduppladdning
• Underlätta inventeringen av dina objekt, få ordning och struktur
• Generering av rapport till bildskärm eller utskrift

För mer information om produkten kontakta info@konstdatabas.se.